projektujemy Twoje marzenia
Biuro projektowe ARCHMA wykonuje:

- wielobranżowe projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze,
- adaptacje projektów typowych,
- projekty rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
- inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,
- projekty wnętrz,
- makiety architektoniczne,
- kosztorysy i przedmiary,
- specyfikacje wykonania i odbioru robót,
- opracowania architektoniczno-konserwatorskie zabytków architektury,
- opinie i ekspertyzy techniczne,
- wizualizacje 3D,
- przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji.

Projektujemy:
- Budynki jednorodzinne,
- Budynki mieszkalne wielorodzinne,
- Budynki użyteczności publicznej,
- Budynki usługowe i handlowe,
- Obiekty przemysłowe.

Specjalizujemy się w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych.
Projektujemy budynki zero energetyczne.

Kompleksowa obsługa zastępstwa Inwestorskiego od rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia, w tym:
- opracowanie wniosku o decyzję o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wykonanie projektu budowlanego,
- uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- doradztwo w wyborze wykonawcy,
- nadzór autorski,
- oddanie budynku do użytkowania.
Załatwiamy wszystkie formalności za Ciebie !
copyright © Archma 2016